93 238 01 50 info@arq71.com

Habitatge unifamiliar entre mitgeres al Carrer Encarnació

Situación

Gràcia. Barcelona

Promotor

Privado